Pestrý život na rumišti

Rumiště bývá obydleno pestrou paletou živočichů i rostlin. Staré panely s chutí využívají ještěrky a hadi, na visících drátech se pohupují kosi, ze zeminy vykukují sněženky a o světlo bojují smetánky lékařské. Děti na rumiště běhají sbírat léčivky, které vybírá místní škola. Je ale takovéto místo ideální pro odběr léčivek pro nemocné? Nepotřebný zarostlý materiál pro životní prostředí nedělá nic dobrého.

Vyčištění prostoru pomůže Vaší obci

I když se jedná o obecní pozemek, rozhodně je dobré investovat do odklizení stavebnin. S odvozem suti Praha je likvidace odpadu velmi jednoduchá. Z rumiště se může stát cokoliv. Z nevyužitého prostoru může být skvělá stavební plocha pro nový investiční záměr či pouze prostor pro relaxaci a hru nejmladších. Využijte bohatství, které Vaše obec vlastní k jejímu rozvoji!